BĄDŹ POZDROWIONA

Bądź pozdrowiona Polski Królowo, 
Przez Tobie Ciałem stało się Słowo. 
Niek Cie wielbi świat cały, 
Że nos wiedziesz do chwały, 
Syna swojego, Ostomiłego. 

Na Bachledówce, naprociw holi, 
Twój lud góralski pragnie Cie kfolić. 
Ty nad każdym człowiekiem 
Roztocz swojom opiekę, 
W drodze do nieba, 
Twyk łask nom trzeba. 


Błogoslaw Matko Ojczyźnie naszej, 
By szła z Jezusem bez przyszłe czasy, 
Coby  ład w niej panował, 
Bóg jom od klęsk zachował. 
Nie spuść jej z oczu 
We dnie i w nocy. 


I nasom skalnom ziem pod holami 
Obdorz obficie swymi łaskami. 
Sprzyjaj syćkim dziedzinom 
Nasa słodka Gaździno 
Z Bachledowskiego 
Tronu Swojego.