CUDNE MIEJSCE (na mel. „Nuto serdecno – grojzePanu, groj”)

Jest cudne miyjsce w Skalnyj Dziedzinie, 

Skąd rzewno nuta ku Niebu płyniy, 

Z sumem jedli i smrekow niesie się już od wieków  

Nuto serdecno – grojze Panu, groj. 

Przez rynce  Matki – Możnyj Królowej 

Niyś przed Tron Bozy z ziymskiej doliny 

Ludzkie biydy, stropienia, nadzieje  i pragnienia – 

Nuto, nucicko – groj to syćko, groj. 

Góralsko nuto – serce cie stroi lo Matki Boskiej,  

co wiernie stoi pośród ludu swojego, 

Wse siy  trosko o niygo – 

Scynśliwo nuto – groj Matusi, groj. 

Z Matkom niestrasne mgły, siompawice, 

Ś  Niom jasne zycia som tajemnice, 

                       Bo kozdego owinie w syj dobroci syrzynie –  

                       nuto, tyn śpiywke dziynkcynienio groj. 

Jednako kozdy przed Matkom staje, 

Bo ona syćkim łaski rozdaje, 

Kieby ludzie wiedzieli, kieby ino brać  kcieli –  

o Jej kochaniu moja nuto groj.