DZIĘKUJEMY CI BOŻE (tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Matko Bosko Ludźmiersko” „Juz Janicek nie zyjy”)

Dziynkujemy Ci Boze 

Za tyn lo nos dar wielki. 

Hej – ze Królowo Polski 

Hej – Patronkom kościoła (jest) Bachlydówki. 

Króluj wśród nos Maryjo. 

Niyk Twe Imię łozbrzmiywo 

Hej – po gorak, dolinak 

Hej – po syćkiych dziedzinach  w całym świeciy. 

Kozdy niyk Ci hołd daje 

Jak słoneczko kie wstajy 

Hej – złociste promieniy 

Hej – kieryje ka Imię Twe królujy. 

Matko Ty nos nie łopuść. 

Do zbłondzynio nie dopuść 

Hej – Maryjo nas kwieciy 

Hej – bez Tobie jest smutne nase zyciy.