Nowy Obraz Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Od niedzieli 16 Sierpnia 2020 w naszym kościele zostanie powieszony obraz Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Autorem obrazu jest jedna z sióstr Karmelitanek.