Góralskie Misterium Męki Pańskiej „Ciyrpiyniy miarom Bozyj miyłości” – autorstwa Anny Malaciny Karpiel

Góralskie Misterium Męki Pańskiej
„Ciyrpiyniy miarom Bozyj miyłości” – autorstwa Anny Malaciny Karpiel