Kancelaria Parafialna

 

Kancelaria Parafialna czynna jest w poniedziałki i w czwartki:

- od marca do września w godz. od 17:00 do 18:00

- od października do lutego w godz. od 16:00 do 17:00

lub po ustaleniu spotkania z O. Proboszczem.


Kontakt do klasztoru:

tel.: +48 / 18 265 81 18

mail: bachledowka@o2.pl
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO


W naszej parafii Sakrament Chrztu jest udzielany w niedziele podczas Mszy św. o godz. 11:00.

Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

 • Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej przynajmniej miesiąc przed Chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem Sakramentu Chrztu.

 • Dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać dojrzałość do spełnienia swego zadania, przynależeć do Kościoła Katolickiego i żyć zgodne z wiarą.


Chrzestnymi nie mogą być:

 • Małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego.

 • Młodzież nieuczęszczająca na katechizację.


Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy:

 1. Zostali wyznaczeni przez przyjmującego Chrzest, lub jego rodziców, lub tego, kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

 2. Ukończyli 16 lat.

 3. Są katolikami i przyjęli już sakrament Eucharystii i Bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.

 4. Są wolni od jakichkolwiek kościelnych kar kanonicznych.

 5. Nie są ojcem lub matką przyjmującego Chrzest.

 6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek Chrztu.

 7. Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nieuczęszczająca na katechizację, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.


Rodzice przedkładają następujące dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

 2. Świadectwo ślubu kościelnego.

 3. Dane personalne świadków – chrzestnych: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód i adres zamieszkania.

 4. Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni.

 5. W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne świadectwo religii.

 6. Chrzest osoby spoza parafii może się odbyć wyłącznie po przedstawieniu w kancelarii pisemnej zgody ks. Proboszcza własnej parafii.


Rodzice i chrzestni uczestniczą w spotkaniu przed chrztem z O. Proboszczem.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 6 miesięcy przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Narzeczeni powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Świadectwo Chrztu Świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu).

 2. Świadectwo Bierzmowania (jeżeli brak wzmianki na świadectwie chrztu).

 3. Dowód osobisty.

 4. Indeks katechezy lub ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej.

 5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

 6. Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym nupturienta (ważne 6 miesięcy od daty wydania).

 7. Zaświadczenia z Poradni Rodzinnej.

 8. Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, jeżeli jedna ze stron zamieszkuje w innej parafii.

 9. Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania.

 10. Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców.

 11. Wdowiec lub wdowa - odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z U.S.C. jak i z parafii zamieszkania.


Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej 6 miesięcy przed ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego.

Ważne!

Jeżeli nupturienci pochodzą z innej parafii formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się wyłącznie w parafii narzeczonej lub narzeczonego.

POGRZEB


Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła.

Obrzędy pogrzebu liturgii rzymskiej proponują trzy formy pogrzebu, odpowiadające trzem miejscom ich sprawowania (dom, kościół i cmentarz).

Wskazania dla rodziny dotyczące ceremonii pogrzebu:

 1. Przed powiadomieniem innych o uroczystościach pogrzebowych, należy ustalić dzień, godzinę i miejsce pogrzebu w kancelarii parafialnej lub z O. Proboszczem.

 2. Zgłaszając pogrzeb należy przedłożyć kartę zgonu, wypełnioną w Urzędzie Stanu Cywilnego, a w razie śmierci w szpitalu także zaświadczenie od ks. Kapelana o udzieleniu sakramentów świętych.


Pogrzeb osoby spoza parafii prowadzimy po przedstawieniu w kancelarii pisemnej zgody ks. Proboszcza parafii, w której mieszkał zmarły.


Odwiedzono: 11882 razy
Opublikowano przez: Administrator
Data publikacji: 30 Marca 2015

Podziel się    

“Stoki na Bachledówce porośnięte lasami, Tu Ksiądz Prymas krzepił zdrowie”...