“Stoki na Bachledówce porośnięte lasami, Tu Ksiądz Prymas krzepił zdrowie”...