Pieśni pielgrzymkowe

 

 

Na początek pielgrzymowania

 

CUDNE MIEJSCE

(na mel. „Nuto serdecno – grojze Panu, groj”)

 

Jest cudne miyjsce w Skalnyj Dziedzinie,

Skąd rzewno nuta ku Niebu płyniy,

Z sumem jedli i smrekow niesie się już od wieków  

Nuto serdecno – grojze Panu, groj.

 

Przez rynce  Matki – Możnyj Królowej

Niyś przed Tron Bozy z ziymskiej doliny

Ludzkie biydy, stropienia, nadzieje  i pragnienia –

Nuto, nucicko - groj to syćko, groj.

 

Góralsko nuto – serce cie stroi lo Matki Boskiej,  

co wiernie stoi pośród ludu swojego,

Wse siy  trosko o niygo –

Scynśliwo nuto – groj Matusi, groj.

 

Z Matkom niestrasne mgły, siompawice,

Ś  Niom jasnezycie som tajemnice,

Bo kozdego owinie w syj dobroci syrzynie -  

nuto, tyn śpiywke dziynkcynienio groj.

 

Jednako kozdy przed Matkom staje,

Bo ona syćkim łaski rozdaje,

Kieby ludzie wiedzieli, kieby ino brać  kcieli –  

o Jej kochaniu moja nuto groj.

 

 

CYRWIENIANIE GOTOWI

(tekst: Józefa Kalisz „Kowolickowa”)

 

Cyrwienianiegotowi

Iść  dziewięcioro  dni nogami.

Ej, do Swojej Królowej,

Ej, Pani Jasnogórskiej, Cynstochowskiej.

 

MatkoBosko, prowodź nos

Do  Twojego Tronu wroz.

Ej, zeby syćka razem

Ej,padli przed Obrazem Przenajświętszym  

 

 

MY SYĆKAPIELGRZYMI

(tekst:Aniela Jamrych; na mel. „Zycymy, zycyme”)

 

My syćkapielgrzymi Matko Ciy pytomy

Pobłogosłow ze nosi weź nos w łopiyke,

Bo w droge rusomy.

 

Dodawaj nom siły w tyj nasyj pielgrzymce.

Niyk w drodze doTobie nic nom nie przeszkodzi,

Nawet silne dysce.

 

Żeby my se zaśli tamok syćka razem.

Z radościom uklynkli, Kochano Maryjo

Przed Twojim Obrazem.

 

Wtedy siy kozdy snos tak scyrze wyzoli

I zranione serca, Matko Ukochano

Przed Tobom łotworzy.

 

My syćka do Tobie momy zaufaniy,

Ze  w dródze Maryjo, w tyj nasyj pielgrzymce

Zodyn nie ustaniy.

  

 

RADUJE SIY DZISIOK

(na mel: „Z Bukowiańskich Wierchów” – GRONICKI, tekst: Józefa Kalisz („Kowolickowa”)

                                            

Hej, radujy siy dzisiok, hej, Bachlydowka cało,

Hej, ze po roz trzydziest (drugi) , hej, pielgrzymka rusyła.

 

Hej, radujom siy starzy, hej, radujom siy młodzi,

Hej, ze se trzydziesty drugi roz, ujrzom Obraz Bozy.

 

Hej, idom z poświyncyniym do Kochanyj Matki,

Hej, by Jej podziykować, hej, za obfite łaski.

 

 

SPOŚRÓD PIYKNYK GÓR I LASÓW

(na mel.: „Wysło słonko za Murania”)

 

Spośród piyknyk gór i lasów

Z płani nasyk trudnyk casów,

Pieśń siy lotem orła wznosi

By o łaski niebo prosić –

W jeden ufny, zgodny ton.

 

Słodko Matko Jezusowa

To ku Tobie płynom słowa

Uwielbienia  i podziynki

I próśb ludzkich rzewne dzwięki –

Znieś ik przed  Boga tron.

 

Tyś pomocom i ostojom

Tobie się złe moce bojom-

Przybądź światu z ratowaniem,

Z nadziejom i z pocieseniem

Ka uderzo niesyńść grom.

 

Panno Świeta nad Świetymi

Uproś pokój całyj Ziymi

By nim zyła  kazdo dusa,

By rozbrziywoł  lo Jezusa

Ludzkik serc slebodny dzwon.

 

 

TY NAS BOZE UKOCHANY

(tekst: Aniela Jamrych; na mel. Powiydz ze midziywce mojy”)

 

Ty nas Boze ukochany

Scyrze Ciy syćka pytomy.

Spoziroj ze na nosz nieba,

Dodaj siły tym co trzeba.

 

Żeby radośniy przemierzyć

Kozdziutki Twoj dziyń Bozy.

Cy bedziy po nos dyscyk loł,

Cy słoneczko bedziy parzyć.

 

Rózniy s nami w drodze bywo.

Cłowiyk słabniy, ustać nie może.

Wtedy nom dodawaj siły

Ty nas ukochany Boze.

 

Coby se kozdy z pielgrzymów

Wielkom radość Boze przezył,

Kie na kolanak uklykniy

Przed Obrazem Matki Bozyj.

 

Bedziy siy ciesyć Maryja.

Radować siy razem s nami,

Kie w ofierze  nase trudy

Bedziymy se Jyj składali.

 

 

Z BACHLYDOWKI WYŚLI JUŻ GOROLE

(opr. O.Mieczysław Łacek z Czerwiennego)

 

Z Bachlydowki wyśli juz gorole (2x)

Na tom pielgrzymkowom, na tom pielgrzymkowom trudnom droge.

 

Trzydzisty drugi roz idom do swyj Matki,

Aby  Jej powierzyć, aby Jej powierzyć swoje troski.

 

Idom przez dziewięć dni w  deszczu, w skwarze,

Bo kochajom Panią, bo kochajom Paniom, swom Królowe.

 

Bedom se śpiywali całom droge

Nucic bedom śpiywki, nucić bedom śpiywki swe wierchowe.

 

Ciesom siy tys syćka  z tej wędrówki

Bo nos łący droga, bo nos łący droga, ta pielgrzymio.

 

Zwracamy siy do siy bracie, siostro

Sercami złącyni, sercami złącyni i miłościom.

 

(Jak górol zaśpiywo i piykniy zanuci,

To echo odbije od tatrzańskich turni.)

 

 

Z NASYJ BACHLEDÓWKI

(na mel.: „Nie smuć się dziewcyno”, tekst  Aniela Jamrych)

 

Z nasyj Bachledówki przepiykne widoki,

nima takich nika jako świat syroki.

 

Ręka Pana Boga to syćko sprawiyła.

Żeby się Maryja tu s nami ciesyła.

 

Dzieło Twoje Boże syćka podziwiajom.

Nawet  góry Tatry tu se spoziyrajom.

 

Nom tys z Bachledóki bliziutko do nieba.

Cos nom jesce wiyncyj do zycio potrzeba.

 

Matce Jasnogórskiej my se zaufali.

Ej to se do nieba powyndruj z nami.

 

I otworzy se nom te niebieskie bramy.

Kany sekróluje  Jyj Synek kochany.  

 

 

Na trasie

 

BEZ ZIELONE LASY, POLA

(na mel. „Bez zielone jare zyto”, opr.: O.Mieczysław Łacek)

 

Bez zielone lasy, pola pielgrzym idzie (2x)

Co se mi pielgrzymie, mój najmilsy druhu,

Hej, co se mi  pielgrzymie, powies dzisiok.

Co se mi pielgrzymie, mój najmilsy druhu,

Powies dzisiok, powies dzisiok.

 

Ej, co mom ci powiedzieć, to ci powiem (2x)

Ciynzko nasa droga, droga wyboisto,

Hej, ciynzko  nasa droga, kamienisto.

Ciynzko nasa  droga, droga wyboisto,

Kamienisto, kamienisto.

 

A choćbyś mi co rzekł, nie bojym siy (2x)

Pielgrzym maszeruje, nigdy nie narzeko,

Hej, pielgrzym maszeruje, przyłące siy.

Pielgrzym maszeruje, nigdy nie narzeko.

Przyłące siy, przyłące siy.

 

     Hej, droga mi nie strasno, ani słota (2x)

Bo Matka ma ceko, na tej Jasnej Górze,

Hej, bo Matka ma ceko na tej Górze.

Bo Matka ma ceko na tej Jasnej Górze,

Na tej Górze, Jasnej Górze.

 

 

HEJ TAM SPOD TATER

(tekst: Zofia Truty)

 

Hej, tam spod Tater, spod  siwych Tater,

Hej, podmuchuje holny wiater.

Hej, podmuchuje, z radością leci,

Matce góralskie wiedzie dzieci.

 

Idom zmyncyni i ledwie  zywi,

Choć dotropieni, lec scynśliwi.

Dadzom Maryi nie ino troski

Dadzom radości z kozdyj wioski.

 

Bo w ludzkim zyciu spoziyrać trzeba

Nie tam ka chmury, gromy z nieba.

Cłek musi patrzeć słonka jasnego,

Maryjo nauc, ze nos tego.

 

Nauc nos Matko, braci goroli,

Coby nie mieli serc ze skoli.

Coby w jedności i świyntyj zgodzie

Syćka dązyli ku ślebodzie.

 

Prowodż nos Matko, bez polskierole,

Niych zaśpiewajom Ci gorole.

Niych  Ci do Tronu niesom nowiny

Z kozdego domu i dziedziny.

 

 

 

IDZIEMY OD TATER

(tekst: Zofia Truty)

 

Idziymy od Tater poprzez polskie drogi

Zanieść swoje prośby przez Maryję Bogu.

 

Matko Cynstochowska, dej nom wytrwałości,

By pielgrzymka była drogom do świyntości.

 

W tym pielgrzymowaniu syćka majom cele –

Prosom Ciy o jedność w Polsce i w Kościele.

 

Pytomy tyz Matko, byś pośrednicyła,

W zyciowych trudnościach w niebie siy stawiała.

 

Kozde ludzkie zycie mo swojy krzyzyki,

Niełatwe na ziymi do nieba chodnicki.

 

Ale bez ciyrpiynio nie dojdzjym do nieba.

Som Jezus pokozoł, ze krzyz  niyść potrzeba.

 

Dwa tysiące rokow świat Ty ucys cały,

Ze na prociw Boga, cłek jest bardzo mały.

 

Ale Jego plany tycom siy kozdego –

Nos starsyk i grzesnyk, dziecka niewinnego.

 

Ty, Matko , pomogoj pojąć WolyBozom,

O to  Ciyserdecnie pytajom gorole.

 

 

MATKO BOSKO  LUDŹMIERSKO

(na nutę: Już Janosik nie żyje, tekst: ZofiaTruty)

 

Matko Bosko Ludźmiersko

I Królowo Janielsko!

Hej, Podhola  Gaździno.

Hej, nad ludzkom rodzinom cuwoj stale.

 

Zytosiewno, Majowo,

Śnieżno i Różańcowa,

Hej, kozde miano Twoje

Hej, napełnio pokojem ludzkieserca.

 

Jasne słonko, kie  wstaje,

Telo  ciepła nie daje,

Hej, jak Twoje spojrzenie,

Hej, na syćko stworzenie na tym świecie.

 

Scyrze Tobie ufomy,

I ze serca pytomy:

Hej, opiekuj siy nami,

Hej, nie gordź gorolami, bo myTwoi.

 

Boś nos sama  wybrała,

Nad Dunajcem ostała,

Hej, i już przed wiekami

Hej, słynna cudami nasa  Pani.

 

Twoje serce matcyne

Znajom syćkie dziedziny.

Hej, syroko po świecie

Hej, Twój hyr siy juz niesie i cześć  Twoja.

 

 

MATKO BOSKO PRZENOJŚWIĘTSO

(na nutę „duchową”: „Hej, wara womDunajcanie”, tekst: Zofia Truty)

 

Matko Bosko Przenojświętso! My somTwoje dzieci.

Niekze śpiywka ta od serca ku Tobie doleci,

W Swoje rynce przejmij nase troski,

Ludzkie prośby zanieś przed Tron Boski.

 

Jezus z krzyza na Golgocie w nojwiyksym ciyrpiyniu

Podarowoł Ciy za Matke ludzkiemu plemieniu.

Boś Ty Matka! Nie gordź grzesznikami!

W  kozdyj chwili stawioj siy za nami.

 

Pomóż powstać, kiedy grzychy przycisnom do ziymi.

Pomóż wytrwać, kiedy chcemy stawać siy lepsymi.

Ocy Swoje nie spuscoj ze świata,

Nauc kochać bliźniego jak brata.

 

Ty Wiys Matko, co nos tropi, o co serce boli,

Bo rozumiys Ty nojlepiej ceprow  i goroli.

Twojy Serce nasom  dole cuje –

Niych za nami zawse orynduje.

 

 

MATKO CYNSTOCHOWSKO

(na mel. „Kiedy se Sabała”)

 

Matko Cynstochowsko zniebiyskieyj  krainy

Chroń nase Podhole i syćkie  rodziny.

Tyś jest nasom Matkom króluj nad Tatrami

Pani Jasnogórsko słynąca cudami.

Do Tobie dziś Matko modły zanosimy

Za  Twojom przycynom o łaski prosimy.

 

 

NAD TATRAMI SŁONECKO ZACHODZI

(na mel. „Nad Tatrami słonecko zachodzi”oprac. O.Mieczysław Łacek)

 

Nad Tatrami słonecko zachodzi (lub: ... już wschodzi, wysoko)

ktos nom przeciy drozecke zagrodzi.

Matko moja kaześ, serce moje pociys, utul ze je (2x)

 

Sumi wiater, jedlickami chwieje (2x),  

Skroś tylu przykrości, mnie siy smutno zyjy,  

Matuś moja (2x)

 

Pójde se ku  Matce, nie bojym siy (2x)

Ukłoniy siy nisko, spojrze na Nią z bliska  

tam w Kaplicy (2x)

 

Nie bedziys Matuchno, cekać na mnie  (2x)

Kochom jo Ciy kochom, nad syćko na świyciy,   

O Maryjo (2x)

 

Jasnogorskiy dzwony wydzwaniajom( 2x)

Dzisiok mojy łocka ze scynścio płakajom,  

Matuś moja (2x)

 

 

PIELGRZYMKA, PIELGRZYMKA

(na nutę: „Muzyka, muzyka, goralski muzyka...”,opr. O. Mieczysław Łacek)

 

Pielgrzymka, pielgrzymka, goralsko pielgrzymka,

Cały świat obyjdziys, nima takiyj nika (2x)

 

Nie widziała takiej ziymio nasocało

Choć nie zawsze dużo, ale i nie mało.

 

Kas uwidziys nigdzie więcyj ciupag, kapelusów

Śwarnych dziywcąt, chłopców,odważnych juhasów.

 

I nik tak nie spiywo, jakomy śpiywomy,

Dudni ziymio, dudni, kie se zanuciymy (2x)

 

 

 

PÓDZMYS NA PIELGRZYMKE

(na mel.:”Podzmys juz du domu”, tekst: O.Mieczysław Łacek, Zofia Truty)

 

Pódzmys na pielgrzymke, bo juz cas uciyko,

Bo na Jasnyj Gorze Matka Bosko ceko.

 

Ceko nos ciyrpliywie i woło serdecniy,

By siy zoden cłowiyk nie zatraciył wiecniy.

 

Matko syćkich ludzi – to Jezusa słowa,

A lo nos Polokow Pani i Królowa.

 

Idziymy więc do Niyj, bez całe Podhole,

Zegnomy wiyrsycki, potoki i holy.

 

Mijomy z modlitwom wsiy, miasta i lasy,

Syćko poświyncomy Bogu na wse casy

 

Tam pod Nowym Torgiem w Ludźmiyrskiyj dziedzinie,

Kłaniomy siy nisko Podhola Gaździnie.

 

Miyjsce nad Dunajcem sama se wybrała,

Tyle wieków temu pośród gor ostała.

 

Niyk bedziy Maryi za to wiecno chwała

Ze twordych goroli scyrze pokochała.

 

W drodze spotykomy Matuchne w Makowie,

U Niej tyz pocieche  nojdziy kozdy cłowiyk.

 

Kardynał Sapiyha Paniynce Makowskiyj

Oddoł syćkich wiernych z Diecezji Krakowskiyj.

 

Potem Kalwaryjskiyj cześć  dajymy Pani,

Przez Ojca św.  syćka Jej oddani.

 

Tu Jan Paweł II drozkami chodzowoł.

Nojświyntso Paniynko – dej Mu zyciy wiecne.

 

Matuchnie Szkaplyrznyj my goroly wierni,

I z karmelitami chwolimy Jom w Cernyj.

 

Kany świynty kapłon  Rafoł Kalinowski

Wznoiył swojy modły  scyre przed Tron Boski.

 

Wśrod  gornicyj braci w Zagłębiu Krakowskiym

Cuwo Matka Bosko, osłodzo im troski.

 

Serca  pokrzepiyniy znachodzimy w Płokach.

Tu ksiądz Rapacz zginon w stalinowskich rokach.

 

Kapłon tyn nos ucy  mynstwa i wierności.

Przyjmiyj ze Go Matko w niebieskiyj światłości.

 

Bohaterskiy probosc doł z zycia ofiare,

Niykze lo nos błago u Boga o wiare.

 

W Cynstochowskyj Ziymi serca siy radujom,

Bo bliskość Maryi, swojej Pani cujom.

 

Leśniowskyj  Paniynce pielgrzymi śpiywajom,

W Jej cudnym uśmiychu serca rozgrzywajom.

 

Tatry tak dalyko, syćkich nogi bolom,

Ale bardzo śpiesno ku Matce gorolom.

 

Kie juz Jasna Góra w dali siy pokoze,

Duse siy radujom – miłyz  mocny Boze.

 

Bo w trudach pielgrzymi kozdy cosik kryje,

Miłość, radość, smutek, to, cym codziyń zyjy.

 

Przyjmi te ofiary, Zaniyś przed Tron Boski

Ty, Matko nasa, jako nase dary.

 

U Twojygo Syna orynduj za nami,

W pielgrzymce i w zyciu, bywoj z gorolami.

 

 

ŻAR SERC NASZYCH

 

Żar serc naszych rozdmuchany jako watry.

Niech od Gorców, od Beskidów, aż po Tatry.

Jasno Wzgórza nie się palą,

Aż się od nich widno stanie na Podhalu.

 

Hej, górale, pójdźmy naprzód we świt zorzy.

Młodość nasza szczęściu wrota niech otworzy.

Niech nas Boża skupia praca,

Niech się młodość nasza pomanowcach nie zatraca.

 

W zgodzie, pracy, poświęceniu i miłości.

Dążmy  wszyscy ku świetlanej tej przyszłości.

Aby  ziemia nasza całą,

W cnocie, pracy i miłości rozkwitała.

 

Niech ta nasza Polska całą chwali Pana.

Niech oddaje Matce Bożej cześć od rana.

I niech każdy  kroki swoje

Do Maryi Jasnogórskiej wciąż kieruje.

 


 

W kościołach  

 

JESCE NIGDY MATKO MIŁA

(na mel. „Chudobną mnie mama miała”, oprac.O.Mieczysław Łacek)

 

Jesce nigdy Matk miła

Tak bardzom Ciy nie kochała.

Cy wstydziyłak siy miłości,

Nie ufałak  Ci w załości.

 

Teroz wiem juz Matko pewnie,

Ze Ciy kochom w sercu na dniy.

W nocy, we dniy, we świt zorzy,

W kozdyj trosce, w kozdyj burzy.

 

Daj mi Matko wiare, siły,

By ciymności nie gościły,

W mojym sercu, ani zdrady,  

Wselkiy złości, ani wady.

 

Dzisiok siy oddajy Tobie

Moje usta, myśli mojy,

Mojy łocy, woly mojom,

Serce  moje,duse swojom.

 

Moja Matko bądź mi zorzom.

Bądź mi zawsze Wolom Bozom.

Serca mego broń przed złościom,

Napełń jy scyrom  miłościom.

 

 

MATKO, PRZED TWOIM OBRAZEM

 

Matko przed Twoim Obrazem

Może już ostatnim razem.

Może Cię już nie zobaczę,  

Pozwól, niech się dziś wypłaczę.

 

Matko, ja się z stąd nie ruszę,

Ciężki ból ściska mą duszę.

Jakże się z myślą pogodzić

Od Swej Matki już odchodzić.

 

Lecz muszę iść za mym losem,

Pożegnać Cię rzewnym głosem,

Wzniesionym przed Twym Obliczem,

Matko, czy mnie puścisz z niczem.

 

Czyż mi nie dasz o com prosił.

Chcesz, bym smutek z stąd wynosił?

Matko, czyż mam w swej potrzebie

Bez pomocy iść od Ciebie.

 

Wiem, że jestem syn niegodny,

Czyż  od Matki mam iść głodny?

Chory, smutny, udręczony,

Ciężkim krzyżem obarczony?

 

Nakarm, uzdrów Matko droga,

Ja  Cięproszę w Imię Boga.

Niech odejdę pocieszony

Twoją łaską uzdrowiony.

 

Ja Cię żegnam Matka droga,

Niech  odejdzie wszelka trwoga.

Niechaj wracam od swej Matki

Jak od ukochanej Matki.

 

 

WITAJ MATUCHNO CUDOWNA

 

Witaj, Matuchno Cudowna, Tyś przyjemna i ozdobna.

Miło nam na Ciy spoglądać, bo masz Panno ślicnom postać (2x)

 

W tym to Cudownym Obrazie, ślicnym o niebiyskim razie.

Tak wesoła i ozdobna, jak biała róża ozdobna (2x)

 

Gdy siy przyjdziy Panno k’ Tobie, tak siy wzrusy serce moje.

Nie mogem siy dalyj wstrzymać, od radości musem płakać (2x)

 

Pozdrawiam Ciy  Panno miła, gdyś mi siy tak ulubiła.

Boć  nie moze serce mojy, naciesyć siy Panno w Tobiy (2x)

 

Choćbym sukoł w całym niebiy, to nie znojde okrom Ciebiy.

Nic po Bogu piykniyjsego, nad Ciy Panno nic lepsego (2x)

 

 

ZAŚPIYWOJMY DZISIOK

(na mel. „Regle moje Regle”)

 

Zaśpiywojmy dzisiok

W tyj Bozyj świątyni

Niyk nos Bóg usłysy

Razem ze Świyntymi.

 

Niech doleci echo

Bogu Wszechmocnemu

Tyj  goralskiyj nuty

Dzisiok śpiewanyj Mu.

 

Zachowoj ze Boze

Polski naród cały

A po śmierci przyjmiyj

Do niebieskiej chwały.

 

Dziś – do Tobie wierni

Te modły wznosiymy

Tą góralskom nutom

Boże Cie prosimy.

 

 

 

ZAŚPIYWOJMY RAZEM

(można na nutę: „Hej, cemuś ześ nie przysed,hej, kiek na ciy cekała” – GRONICKI,

tekst: Józefa Kalisz „Kowolickowa”)

 

Hej, zaśpiywojmy syćka, hej,zaśpiywojmy razem

Hej, nasyj Matce Boskiyj, hej, tu przed Jej Obrazem.

 

Hej, Matko Cynstochowska, hej, dośli my wytrwale.

Hej, bo my silni, twardzi, hej, jako gorskiy skały.

 

Hej, Matuchno Cudowna, hej,przyśli my Ciy witać.

Hej, bo nom straśniy tyskno, hej, za Twoim Oblicem.

 

Hej, szliśmy tu ku Tobiy, hej, dniami i nocami.

Hej, cobyś siy wstawiała, hej, do Boga za nami.

 

Hej, witomy Ciy Matko, hej, my wierni goroly.

Hej, a teraz wysłuchoj, hej, o co Ciy pytomy.

 

Hej, pytomy Ciy Matko, hej, pytomy Ciy scyrze.

Hej,  lud podhalński, hej, wytrwoł w Twojej wierze.

 

Hej, byśmy tyż pragnęli, hej,  Niebieskiygo  Chleba.

Hej, wesprzyj nos Maryjo, hej, z Wysokiygo Nieba.

 

Hej, szliśmy tu ku Tobiy, hej,dniami i nocami.

Hej, cobyś siy wstawiała, hej, do Boga za nami.

 

Hej, witomy Ciy Matko, hej, my wierni goroly.

Hej, a teraz wysłuchoj, hej, o co Ciy pytomy.

 

Hej, pytomy Ciy Matko, hej, pytomy Ciy scyrze.

Hej,  lud podhalński, hej, wytrwoł w Twojej wierze.

 

Hej, byśmy tyż pragnęli , hej,  Niebieskiygo Chleba.

Hej, wesprzyj nos Maryjo, hej, z Wysokiygo Nieba.

 

 

 

Pod koniec dnia

 

 

PAN JEZUS SIY CIESY

(z Miętustwa)

 

Pan Jezus siy ciesy, Matk  Bosko śpiywo

Hej, kie na nase gory z nieba se spoziyro.

 

Ciesom siy ty ciesom, nijak im nie skoda,

Bo serca nase cyste, jak źrodlana woda.

 

 

WSZYSTKIE NASZE DZIENNE SPRAWY

 

Wszystkie nasze dzienne sprawy, troski, prace i zabawy,

Tobie Mario oddajemy, Błogosław nas, gdy zaśniemy.

 

Twoje oczy w naszą stronę, niechaj będą obrócone.

Twej pomocy każdy czeka, niechaj nas broni Twa opieka.

 

O Maryjo, Matko Droga, proś za nami, w niebie Boga.

Proś, by czuwał wciąż nad nami, ze świętymi Aniołami.

 

A gdy ciemna noc przeleci, niechaj nam jasny dzień zaświeci.

Niech nas Jezus przyjmie w niebie i postawi  blisko Ciebie.

 

A gdy już niebo posiędziem, Tobie wiecznie śpiewać będziem.

Świąta, Święta, stokroć Święta,Maryja bez grzechu poczęta.

 

 

ZACNYCH GOŚCI WITOMY

 

Zacnych gości witomy, o modlitwe pytomy.

Hej, bardzo my Wom radzi,  

hej,  w tyj nasyj gromadzie pielgrzymkowej.

 

Bedziymy siy modlyli, Matke Boskom prosiyli,

Hej, zeby nase cyny,

Hej, wse były bez winy, Bogu miłe.

 

 

ZA  SYĆKO WOMDZIĘKUJEMY

 

Za syćko Wom dziękujemy,  

zdrowio, scynścio Wom zycymy.

Hej, niech Wom Bog zapłaci,  

stokrotniy nagrodzi w niebiy i na ziymi.

 

Bościy siy nam zajyni,  

dobrociom swom nos wspiyrali.

Hej, bądźcie zdrowi syćka,  

zegnomy Wos piykniy do drugiygo roku.

 

Boże Świynty, Boze Mocny,

usłys nase scyre prośby.

Hej, przyryktujze syćkim  

chodnicek do niyba, jak  gościniyc prosty.

 

 

 

PIESNI NA MSZĘ ŚW.

 

 

NA WEJŚCIE

 

JEZU UFOM TOBIE

(na przedwojenną nutę: „Kie gorol zaśpiywo, piyknie se zanuci,  

to echo odbije od tatrzańskich pyrci”, tekst: ZofiaTruty)

 

Jezu! ufom Tobie.

Tobie wierzym ino,

Bo pewności zodnyj

Na tym świecie nimom

 

Jezu! Ufom Tobie.

I dziynkuje za to,

Ze za moje grzychy

Twoja Krew zapłatom.

 

Jezu! Ufom Tobie.

A Swoim ciyrpiyniym

Kcem  dopomóc Tobie

Niyść światu zbawiynie.

 

Jezu! Ufom Tobie.

Bo Twe Świynte Słowo

Przywraco cłekowi

Nadzieje na nowo.

 

Jezu! Ufom Tobie.

Boś pokozoł Panie

Nojprawdziwsom w świeciy

Miłość po skonaniy.

 

Jezu! Ufom Tobie.

I w tym moja siyła.

Sprow, coby ta ufność

Wiecnie  wmym sercu była.

 

Jezu! Ufom Tobie.

I pytom ze łzami:

Obdorz nos grzesnikow

Łask swych strumieniami.

 

Jezu! Ufom Tobie.

Jakze Ci nie ufać.

Ino w Tobiy scynściy

Znojdzie ludzko dusa.

 


 

KIEDY MY SIY ZEŚLI

(tekst: Stanisław Łukaszczyk-Bek,  BukowinaTarzańska)

 

Kiedy my siy ześli przed Twoim Obrazem,

To se zaśpiywomy Matce Boskiej razem,  

Hej, Matce Boskiej razem.

 

Hej! Ty  MatkoBosko, prowodź nos ku chwale.  

Bedziymy Ciy wielbić no nojwyzsyj skale,  

Hej, na nojwyzsej skale.

 

Przysłaś Matko Bosko wiele rokow temu,

Tu pod nase Tatry, do kozdego domu.

Hej, do kozdego domu.

 

Przysłaś w nase domy,

przysłaś w nase strzechy,

By biydniy gorole doznali pociechy.

Hej, doznali pociechy.

 

Oddomy siy Tobie, Cynstochowska Pani,

Zostoń  wnasych domach miyndzy gorolami.

Hej, miyndzy gorolami.

 

Przesłaś juz dziedziny i całe Podhole. Modli siy lud wierny,

pomnożo Twom chwałe.

Hej, pomnożo Twom chwałe.

 

Nie gordź ludem Twoim Cynstochowsko  Pani,

Bo my zawse Tobie chcemy być poddani.

Hej, chcemy być poddani.

 

Ty widziys nojlepiyj, co wisi nad nami.

Do Twojygo Syna przycyń siy za nami.  

Hej, przycyń siy za nami.

 

Ludu podhalański, wołoj do Swyj  Matki

Z kozdego zakontka, z kozdyj wiejskiej chatki.

Hej, z kozdyj wiejskiej chatki.

 

Matko Cynstochowska, opiekuj siy nami,

Bo my lud Twoj wierny, od  wiekow wybrany.  

Hej, od wiekow wybrany.

 

Króluj w Cynstochowie, nie wypuśc z łopieki.

Bedziymy Ciy wielbić teroz i na wieki.

Hej, teroz i na wieki.

 

Stois w tym łobrozie i spoziyros na nos.

Odpuśc ze nom grzychy, pytomy Ciy teroz.

Hej,pytomy Ciy teroz.

 

Pytomy Ciy takze - wstowze siy za nami,

Całym ludem polskim i za gorolami.

Hej i za gorolami.

 

Niechze ta pieśnicka leci het do nieba.

Do Twoich stop Matko i do Pana Boga.

Hej, i do Pana Boga.

 

Niyk w niebie usłysom, o co Ciy prosiymy.

Blogomy o pokoj w goralskich rodzinach.

Hej, w goralskich rodzinach.

 

 

MATKO JASNOGÓRSKA

(teskt: Aniela Jamrych; na  mel. „Sokole” i inne)

 

Matko Jasnogorska

Tyś se nos wybrała.

Na ubogiej ziymi

Matko pozostałaś.

 

Nie bedziys Maryjo

Przy nos łopuscono,

Bo wiara głymboko

W nas zakorzeniono.

 

Coros mocniyj serca

Nase  Ciykochajom.

Niykze Twojy łocy

Matko nie płakojom.

 

Śpiywaniym i graniym

Tys  Ciybe’my wielbić.

Co by Ci smutnom twarz

Matko rozweselić.

 

 

NA OFIAROWANIE

 

KOCHAJMY  PANA

 

Kochajmy  Pana, bo serce Jego

Żąda i pragnie serca naszego.

Dla  nas Muwłócznią boleść zadana

Kochajmy Pana, Kochajmy Pana.

 

O pójdź do Niego wszystko stworzenie

Sercu Jezusa  złóż dziękczynienie.

I Twoje przed Nim zegnij kolana

Kochajmy Pana, Kochajmy Pana.

 

Pójdźcie do Niego biedni grzesznicy

Zmyć  grzechów zmazy w czystej  Krynicy.

Nad śnieg zbieleje dusza  zmazana

Kochajmy Pana, Kochajmy Pana.

 

 

KOCHOM CIE BOZE

(na  mel.:„Ciesyły się wiyrśki”, tekst: Aniela Jamrych)

 

Kochom Ciy Boze

Kielo serce może

Jasnogórska Matka

W tym nom dopomoze.

 

Łod syckiego złego

Ty nos Maryjo broń

W nasych skromnych sercach

Zawse  Jezusa chroń.

 

A Ty dobry Boze

Dodawaj nom siyły

Coby nase serca

Wiecnie z Tobom były.

 

 

MOJE SERCE MATKO

(na mel. „Sokole” lub inne; teskt:Aniela Jamrych)

 

Moje serce Matko

Składom Ci do Twyk stóp.

Kcem być Twoim  dzieckiem

Matko po ciymny grób.

 

Ino Tobiy Matko

Serdecniy kochać kcem,

Bo w ziymskiyj pielgrzymce

Tyś jest ratunkiem mym.

 

Wtej pokonom ciyrniy,

Pokonom ciyńskiy dni.

Kochano Maryjo

Ty dopomozes mi.

 

Pociysoj mniy Matko.

Pociysoj w zmortwiyniu.

Ratyj, dodowoj  siył

Maryjo w ciyrpiyniu.

 

Kiedy skońcem zyciy

I zamkne powieki

Wejze mnie Maryjo

Do siebie na wiyki.

 

 

NIYK CAŁY ŚWIAT WIELBI

(na mel. „Idom casy za casami”; tekst: Aniela Jamrych)

 

Niyk cały świat wielbi Matko

Imiy Twe

Za tak dobre lo nos syćkich

Serce Twe.

 

Bo kiesmutno, kie ciyrpiymy, kie ciyrpimy,

Kiedy źle,

Ty nomMatko ukochano, ukochano

Łotrzes  łze.

 

Otwartekozdemu Twojy

Serce jest.

Kozdegodo niego Matko

Tulić kces.

 

Kcesprzytulić, kces przytulić, kces przygarnąć

Pods wój płaszcz.

Jakzedobre lo nos Matko, lo nos Matko

Serce mos.

 

Niełopuść ze  nos Maryjo

W taki czas,

KieTwój Syn Jezus Kochany

Wezwiy nos.

 

Ratujze nos o Maryjo, o Maryjo

Ratujn os

I donieba brame Matko, brame Matko

Łotwórz nom.

 

 

PRZYSŁOŁ CIY MARYJO

(na mel.„Sokole” lub inne; tekst: Aniela Jamrych)

 

Przysłoł Ciy Maryjo

Do nos Jezus z nieba.

Matko Twyj pomocy

Straśniy nom potrzeba.

 

Bo ciyrniste głogi

Przed nami se stajom

I nom do zbawiynio

Dróge zagradzojom.

 

Być lo nos  obronom

Matko na świyciy tym,

By my nie zbłondziyli,

Wojujze z duchem złym.

 

My Ciy be’my wierni

I słuzyć Ci wiecniy,

Bo s Tobom Maryjo  

Be’my zyć beśpiyczniy.

 

 

NA KOMUNIE ŚW.

 

JAKOS  JEZU CIE NIE KOCHAĆ

(na mel.: „Mój Janicku nie bij zemnie”, tekst: Aniela Jamrych)

 

Jakos Jezu Cie nie kochać

Za Twe łaski nie dziękować

Do serc nasych  Ty wstąpiłeś

I grzechy nom przebocyłeś.

 

Zostoń dobry Jezu  z nami

Nie gordź nasymi sercami

Żeby my przez całe  zycie

Zawse byli Co oddani.

 

My chcemy zyć po Bozemu

By spotkać się  z Tobom w niebie

Dobry  Jezu nas Pasterzu

Nie dej skonać nam bez Ciebie.

 

 

JAKOZBY CI JEZU

(na mel. „ „Na wiyrch Marusyny”, tekst: Aniela Jamrych)

 

Jakozby ci Jezu

Se  zaśpiywać miło,

Coby Ci pośród nos

Ej smutno nie było

 

Zawse  Ciebie Jezu

Bedziymy kochali

Cynsto do nasych serc

Godnie przyjmowali.

 

A Ty nom dopomóc

By my dobrze zyli,

A potem po śmierci

Z Tobom w niebie byli.

 

O jak dobrze Jezu

Ej zawse z Tobom nom,

Nase proste serca

Ej Tobie wierne som.

 

Kie nom trza be przetrwać

Ej w zyciu ciynski los,

Miyjze dobry Jezu

Ej w swyj opiece nos.

 

 

JEZUNAS, JEZU NAS UKOCHANY

(na mel. „Usnyna Jantosia pod lelijom”; tekst: Aniela Jamrych)

 

Jezu nas, Jezu nas ukochany,

Tobie serca nase w darze

Ci składomy.

Za nase upadki

O Jezu nas słodki

Przeprosomy.

 

Tyś nos dobry Jezu tak ukochał,

Zeby nase duse zbawić.

Zyciys łoddoł.

Tobie uwielbiyniy,

Za nase zbawiyniy

Jezu drogi.

 

Przyjmij ze w ofierze serca nase.

Niyk zostanom Jezu s Tobom

Jus na zafse.

Wtej be’my zbawiyniy,

Na wiyki scynśliwi

S Tobom w niebie.

 

 

MIŁOSIERNY BOZE

(na mel.„Sokole” lub inną; tekst: Aniela Jamrych)

 

Miłosiyrny Boze,

S Tobom być pragniymy.

Przez calutkiy zyciy

Wielbić Ciy bedziymy.

 

Miyjze nos w łopiyce

I cuwoj nad nami.

Wspiyroj ze nos Boze

W walce z trudnościami.

 

Niyk nom nie zabrakniy

Do Tobie miełości,

By me łosiongnyli

Dróge do wiecności.

 

Ratuj ze nos, ratuj,

W koździutkiyj potrzebiy.

By my siy spotkali

S Tobom Boze w niebiy.

 

 

MIŁOSIERNY JEZU

(na mel.Zycymy, zycymy; tekst: Aniela Jamrych)

 

Miłosierny Jezu spoźryj na nos znieba.

Dejze nom duzo siył,

By Ciy kozdy Jezu

Do śmierci wierny był.

 

Miyj nos dobry Jezu

Zafse w łopiyce swyj.

My kcemy w kozdy dziyń,

Przez syćkiy zycio dni.

 

Iść za Tobom jak cień.

Chwałe Tobie zafse

Łoddawać bedziymy,

Choć w łocak bedom łzy

Nas kochany Jezu,

 

Śpiewać Ciy bedziyme.

Ty nas Zbawicielu

Tak straśniy cierpiałeś

I w okropnych mynkach

Za nase zbawiyniy

Zyciy swe łoddołeś.  

 

 

NIYKWIELBIOM JEZUSA SERCA NASE

(na mel. „Usnyna Jantosia podlelijom”; tekst: Aniela Jamrych)

 

Niyk wielbiom Jezusa serca nase.

Pozostań w nik dobry Jezu.

Jus na zafse

Godniy be’my zyli,

Żeby my Ciy Jezu

Nie ranili.

 

Choć cynsto w nasym zyciu upadomy.

Tobie Jezu zafse scyrze

Ciy kochomy.

Lo Tobie otwarte

Na wiyki, na zafse

Serca nase.

 

Nie bedziy grzech Jezu w sercu bywał,

Kiedy se tam Ty na zafse

Be’s przebywał.

Wtej siy grzech nie wkradniy,

Sercem nie zawładniy

Jezu drogi.

 

Wysłuchoj o Jezu prośby nase.

Niyk bes Tobie nie zostanom

Serca nase.

By my dobrze zyli.

Na wiecne zbawiyniy  

Zasłuzyli.

 

 

O JEZUNAS MIŁOSIERNY

(na mel.„Witaj Matuchno cudowno”, „Powiydz ze mi dziywce mojy”, „MojJanicku nie bij ze mniy”; tekst: Aniela Jamrych)

 

O Jezu nas miłosiyrny

Niyk Ciy wielbi kozdy wierny,

Żeby cynsto było w słowiy.

Dobry Jezu ufom Tobie.

 

Pokiyl serce we mniy bijy.

Pokiyl serce we mniy zyjy.

Jo Ciy kochać nie przestanem.

Jezu bedem s Tobom razem.

 

Zostań Jezu w sercu moim.

Ty bolesne rany gois.

Kcem Ciy Jezu w sercu nosić

I ło pomoc zafse prosić.

 

Pokiyl serce we mniy bijy.

Pokiyl serce we mniy zyjy.

Jo Ciy kochać nie przestanem.

Jezu bedem s Tobom razem.

 

Za me grzechy i upadki

Tak ciyrpiołeś Jezu słodki.

I zyciy łoddołeś swojy,

Jezu za zbawiyniy  mojy.

 

Pokiyl serce we mniy bijy.

Pokiyj serce we mniy zyjy.

Jo Ciy kochac nie przestanem.

Jezu bedem s Tobom razem.

 

 

PRZYJĆ  O JEZU DO NASYK  SERC

(na mel. „Góry  moje”; tekst: Aniela Jamrych)

 

Przyjć o Jezu do nasyk serc!

Piykniy pytomy!

A za nase przewiyniynia

Ciy przeprosimy.

 

Kozdy cłowiyk tego pragniy

O Jezu drogi

By Ciy przyjąć zafse godniy,

Boś Ty Syn Bozy.

 

Zostań Jezu ukochany

S nami na zafse.

Serca nase ino Tobie

Jezu łotwarte.

 

 

TY NASZ ZBAWICIELU

(na mel.„Zycymy, zycymy”; tekst: Aniela Jamrych)

 

Ty nas Zbawicielu

Z nieba wysokiego

Nigdy nas nie łopuść,

Bo nom zafse trzeba

 

Ratunku Twojego.

Jezu Ty widzis som,

Jak bes Tobie źle nom.

Serce smutek cujy,

 

Kiedy Tobie Jezu

W tym sercu brakujy.

Kcemy Ciy tak kochać

Jakoś  Ty nos kochoł.

 

Za nase zbawiyniy

Jezus ukochany

Zyciys swojy łoddoł.

Pomogoj nom Jezu,

By my siy zmienili,

Coby my Twojygo,  

Serca Kochanego,

Nigdy nie ranili.

 

Niykze chwałe Tobiy

Syćka Ci łoddajom.

Niyk ze co roz mocniyj

Ukochany Jezu

Ludziy Ciy kochajom.  

 

 

NA DZIEKCZYNIENIE

 

JEZU NAS

(na mel.: „Krywaniu, Krywaniu wysoki”, tekst  Aniela Jamrych)

 

O Jezu nas, Jezu nas kochany

Ty jeś se nom bez granic  oddany.

Ej ratujze nos ratuj w potrzebie,

My błagomy, błagomy  wciąż Ciebie.

 

O Jezu nas, Jezu nas kochany,

Byłeś Ty za nos na śmierć skazany.

By wyjednać nasym dusom zbawienie,

Ty przyjołeś okropne cierpienie.

 

O Jezu nas, Jezu nas kochany,

Serca nase Ci w darze składamy.

Ej przyjmize, przyjmj je mój Boże.

Bo dajymy, dajymy Ci scyrze.

 

 

MARYJOPOMAGAJ NOM

(na mel.„Góralu cy ci nie zol”; tekst: Aniela Jamrych)

 

Maryjo pomogoj nom,

By kozdy przy Bogu trwoł.

By kwałe my Mu dawali

I całym sercem kochali.

Maryjo my Ci łoddani,

Maryjo cuwoj nad nami.

 

A moze zyciy przegrałeś

Na niybo nie zasłuzyłeś.

Nie weźniys bogactwa z domu  

I jakiy dary dos Bogu?

Maryjo w łopiyke weś nos,

Maryjo ratujze nos.

 

My Matko zafse do Tobie

Wołać ło pomoc bedziymy.

Daleko dróga do nieba,

Bes Tobiy, my ustaniemy.

Maryjo cuwoj nad nami.

Cuwojze dniami, nocami.

 

 

MY TOBIYMARYJO

(na mel.„Zycymy, zycymy”; tekst: Aniela Jamrych)

 

My Tobie Maryjo

Za Matke se momy.

Pod Twojom łopiyke,

Ukochana Matko,

My siy uciykomy.

 

Bo Ty nie łopuścis

Swoiyk biednyk dziatek.

Kochana Maryjo,

Kochana Maryjo.

Tyś nojlepso z matek.

 

Do Swojego serca

Z miłościom nos tulis

I bolesne rany,

Ukochana Matko,

Zafse nom zagois.

 

Jesce se nom łotres

Łostatniom łze z łoka,  

Żeby se z radościom,

Po skuńconym zyciu,

Iść do Pana Boga.

 

Pójdze Matko s nami,

Tamok przed tron Bozy.

Ty nom dopomozes,

Ze Kochany Jezus,

Brame nom łotworzy.  

 

 

NIYKZAFSE MARYJA NOM KRÓLUJE

(na mel. „Spod tego jawora”; tekst:Aniela Jamrych)

 

Niyk zafse Maryja nom królujy.

Niyk zafse Maryja nom królujy.

Bo Twojej pomocy

Cały narod Polski

Potrzebujy!

 

Ty nasa Królowo zafse nos strzes.

Ty nasa Królowo zafse nos strzes.

Tom nasom Łojczyzne

Tom nasom Łojczyzne

W łopiyke weź!

 

Być s nami Maryjo w koździutkicos.

Być s nami Maryjo w koździutkicos.

Bo Ty do Jezusa

Bo Ty do Jezusa  

Prowadzis nos!

 

 

O MARYJOMATKO NASA

(na mel.„Witaj Matuchno cudowna”, „Powiydz ze mi dziywce mojy”, „MojJanicku nie bij ze mniy”; tekst: Aniela Jamrych)

 

O Maryjo, Matko nasa

Cos jus nom wiyncyj  potrzeba,

Jak nom bedziys przewodnikem

W tyj nasyj drodze do niyba.

 

Bes Twojyj pomocy Matko,

My biydni nic nie zrobiymy.

Daleko dróga do niyba.

Matko sami nie zojdziyme.

 

Pomogoj ze nom Maryjo

Kiedy jus nom zabrakniy siył.

Ratuj ze  nos nasa Matko,

By kozdy se zbawiony był.

 

Zafse, wsyndyj Matko s Tobom

My iść bes zyciy pragniymy.

Nie łopuść ze  nos Maryjo

Kiedy na wiyki zaśniyme.

 

 

NA ZAKOŃCZENIE MSZY ŚW.

 

MATKOBOSKO CYNSTOCHOWSKO

(na mel. „Usnyna Jantosia pod lelijom”; tekst: Aniela Jamrych)

 

Matko Bosko Cynstochowsko wielbimy Ciy.

Wspiyros swoiymi łaskami

Nase zycie.

Wnieś Matko pocieche

Pytomy Ciy.

 

Łodwiedzos kozdy dom, kozdom chatke

Bo Cie Jezus doł Maryjo

Nom za Matke.

I Ty nom królujes.

Ty se nos pociesos

I ratujes.

 

Maryjo my łoddani sercu Twemu

By my śli bes nase zycie

Po Bozemu.

Dniami i nocami

Bywaj s nami.

 

Nie łopuść nos Maryjo w łostatni cos

Kiedy Jezus  ukochany

Wezwie se nos.

Pódzze Matko s nami

Pódzze z pielgrzymami  

Przed Bozy sąd.

 

 

NASA MATKO MARYJO

(na mel. „Już Janicek niezyje”,„Matko Boska Ludzmiyrsko”; tekst: Aniela Jamrych)

 

Nasa Matko Maryjo

Całyj ziymi Królowo.

Hej – po kozdyj dziedzinie

Hej – cudami se słynie

       Twoje imiy.

 

My Ciy piyknie pytomy

Byś nos w łopiece miała.

Hej – Kochano Maryjo

Hej – zebyś se nad nami

       Ty cuwała.

 

Wspiyroj ze nos Maryjo.

Wspiyroj  w kozdyj potrzebie.

Hej – bo smutno i ciynzko

Hej – Matko ukochano

       Zyć bes Ciebiy.

 

Bo my w Twój łobroz świynty

Zawsze byli wpatrzeniy.

Hej – Jasnogórsko Pani

Hej – by my Ci do śmierci

       Wierni byli.

 

 

NASAPANI JASNOGORSKO

(na mel.„Witoj Matuchno cudowno”, „Powiydz ze mi dziywce mojy”,  „Mój Janicku nie bij zemnie”; tekst: Aniela Jamrych)

 

Nasa Pani Jasnogorska

Niyk tu  Imiy Twe króluje,

Bo Matko Twojej pomocy

Kozdy człowiek potrzebuje.

 

Dzień i noc cuwos nad nami

Jako Matka nad dzieciami.

Bo nos kochos sercem Matki.

My Maryjo Twoje dziatki.

 

Kie w zmartwiyniu i w ciyrpiyniu

Łocy płakać nie przestajom

Serce  Twoje tys siy wzrusy

I łzy w łocach nom łosusy.

 

Tobie Matko zawiyrzomy

Zawse ło pomoc pytomy.

O Maryjo Twoje Imiy

W nasyk sercak nie zaginie.

 

 

O JEZU NAS, JEZU NAS KOCHANY

(na mel. „Krywaniu, Krywaniu”…; tekst: Aniela Jamrych)

 

O Jezu nas, Jezu nas kochany

Ty Jeś se nom bes granic łoddany.

Ej ratuj ze, ratuj nos w potrzebiy.

My błagomy, błagomy Jezu Ciebiy.

 

O Jezu nas, Jezu nas kochany.

Byłeś za nos na śmierzć skazany,

By wyjednać nasym dusom zbawiyniy,

To przyjoneś okropne ciyrpiyniy.

 

O Jezu nas, Jezu nas kochany.

Serca nase Ci w darze składomy.

Ej przyjmij je, przyjmij je mojBoze,

Bo dajymy, dajymy Ci scyrze.

 

 

SERCETWOJY JEZU

(na mel. „Sokole” lub inną; tekst: Aniela Jamrych)

 

Serce Twojy Jezu

Tak nos ukochało,

Ze na drzewiy krzyza

Przebite zostało.

 

Łaski z Twego serca

Strumieniami płynom,

Boś Ty dobry Jezu

Syćkiy przeznaczył nom.

 

Niykze nase serca,

Tys skruchy doznajom.

Niykze coraz mocniyj

Jezu Ciy kochajom.

 

Zebyś nigdy nie był

Bes  nos łopuscony.

Cynsto do nasyk serc

Godniy przyjmowany.

 

Być o Jezu s nami

W łostatniyj godziniy,

Kiedy ziymskiy zyciy

Nom Jezu przeminiy.

 

Zeby my przy Tobie

Zamknęli powieki.

Wtej be’my scynśliwi

Jezu jus na wiyki.

 

 

HYMNY PIELGRZYMKOWE

 

I. Zamieńcie wasze drogi…

(Hymn GPP’96: Muzyka + tekst: O. Ireneusz OSPPE)

  

Ref. Zamieńcie wasze drogi w drogi Boże,   

by Duch prowadziłwas do niebios bram.

Zamieńcie wasze drogi w drogi Boże,

a wypełnicie co przykazał Pan.

 

1. On drogą jest, On Prawdą jest i Życiem.

Kto wierzy w Niego znajdzie życie swe.

Szczęśliwy mąż co ufność w Nim pokłada,

nadzieję ma i nie zawiedzie się /2x

ref. Zamieńcie wasze drogi w drogi Boże...

 

2. On Słowem jest, On światłem na mej ścieżce,

Pasterzem który karmi owce swe.

Zastawia stół, namaszcza mnie olejkiem,

a kielich mój wypełnia aż po brzeg. /2x  

ref. Zamieńcie wasze drogi w drogi Boże...

 

 

II. Eucharystiaznakiem miłości

(Hymn GPP’97: muzyka+tekst: O. Ireneusz OSPPE)

 

Ref. Eucharystiaznakiem miłości

i ludzkiego pielgrzymowania.

1. Jak Abram i Saraj ruszamy z dobytkiem,

posłuszni wezwaniu do ziemi obietnic.   

Przez Słowo Twe Panie pozwalasz oglądać

zapowiedź ofiary, zapowiedź tajemnic.

ref. Eucharystia...  

 

2. Jak Jakub wyruszam przez górskie potoki,

gdy walczę z Aniołem o grzechu przekonaj,

nim dar Ci przekażę pojednaj mnie z bratem

i cudu przemiany na uczcie dokonaj.  

ref. Eucharystia...

 

3. Jak Mojżesz i naród ruszamy z Egiptu,

gdzie znaki i cuda czyniłeś dla wiary.

Przez Morze Czerwone jak lud prowadzeni,

na piaskach pustyni Twą manną karmieni.

ref. Eucharystia...

 

4. O Chryste nasz Panie, co siebie nam dajesz,

historię zbawienia wypełniasz w Kościele.

Pokarmem się stałeś dla życia wiecznego,

zadatkiem nadziei zbawienia każdego.

ref. Eucharystia...   

 

 

 

III. PocieszycielDuch Prawdy

(Hymn GPP’98: muzyka+tekst: O. Ireneusz OSPPE)

 

1. Pocieszyciel, Duch Prawdy

którego Ojciec pośle w moim imieniu,

On was wszystkiego nauczy,

przypomni wszystko,

co wam powiedziałem.

ref. Niech zstąpi Duch Twój Panie

i odnowi oblicze tej ziemi

 

2. Duchu mocy, miłości

daj pokój światu, braciom pojednanie

nam zaś zbawienne wyznanie:

„Jezus Chrystus jest Panem”   

Amen, Amen.

ref. Niech zstąpi...

 

 

IV. Tyś jest chlebem zycio nom

(Hymn GPP’05: tekst Aniela Jamrych, Czerwienne

 

 

Ref. Tyś jest chlebem zycio nom.

Paniy nas, Boze nas.

Bedziymy Ciy wielbić,

Bedziymy Ciy kochać

W kozdy cos.

 

Tys  jest chlebem zycio Boze nos.

Tym cudownym chlebem kormis nos.

Za tyn dar tak wielki, niyk Ci Boze drogi,

Kozdy cłowiyk scyrze wynagrodzi.

 

Weź w ofiyrze Boze serce me.

Niyk na wiyki łono bedziy Twe.

O mój dobry Boze, coś wysoko w niebiy,

Przychodź cynsto do mnie w biołym Chlebiy.

 

Jo kcem s’Tobom krocyć w kozdy dziyń.

Iśc za Tobom Boze jako ciyń.

Zafse s’Tobom razem, jo Ciy Boże nigdy,

Kochac w swoiym zyciu nie przestanem.

 

Nie łopuść mniy Boze, pytom Ciy,

Bo zyć mi bes Tobiy bardzo źle.

Niyk Matuchna Twoja, Nojswiyntso Maryja,

Tam do niebiyskich bram prowadzi mnie.

 

 

Jus dwudziesty pionty rok  

(XXV GPP)  (tekst Aniela Jamrych, Czerwienne)

 

1. Jus dwudziesty pionty rok

Poprzes lasy i pola

Idom Maryjo ku Tobiy

Górale s Podhola.

 

Strzes nos Matko ukochana

W dziyń i w noc

Pytomy Ciy syćka opomoc

Ratujze nos ratuj Matko w potrzebiy

I  umocnij zwfse we wierze.

 

2. Przysli my tu Maryjo

Przed cudowny łobroz Twój

By siy  umocnic we wierze

Maryjo kozdy mog.

 

3. Choć w drodze ciynsko było

Serce radosny biyło

Ze se idziemy ku Tobiy

Kochana Maryjo.

 

4. Ku Tobiy siy Maryjo

My górale garniyme

Twojej Maryjo pomocy

My syćka pragniyme.  

 

 

TRZYDZIESTY JUŻ ROZ…

I wersja na melodie:„Na Wierch Maruszyny” Tekst: o. MieczysławŁacek

 

1.Pielgrzymka,pielgrzymka, góralsko pielgrzymka.

Hej! Już po roz trzydziesty ruszyła z Podhola.

 

2. Piyrwsy roz my pośli, kiedy w Polsce była

Hej! Wyjątkowo chwila, stanu wojennego.

 

3. Aleś Ty Maryjo, tam na Świętym Wzgórzu,

Hej! Na nos se cekała, w cudownym Obrazie.

 

4. By nos błogosławić, w roku Sześćsetlecia,

Hej! Twojego pobytu wKochanym Narodzie.

 

5. Nie mogliśmy przestać, przychodzić do Ciebie.

Hej! Bo nom było trzeba, Bożej łaski z nieba.

 

6. I tak se już zawse, przez tyle już czasu.

Hej! Kozdego se roku, przychodzimy do Ciy.

 

7.Rusomy spod Babiej, spod Giewontu turni,

Z Bachledowskiej góry, z Gorczańskich se holi.

 

8. W tym roku pod hasłem, idziemy do Ciebie:

Hej! „W komunii z Bogiem”, w jedności z Narodem.

 

9. Chcemy, by górale, nie przestali wierzyć,

Hej! WBoga Wszechmocnego, w zjednoczeniu z Tobą.

 

10. Umocnij w nos Matko, wiarę w Twego Syna.

Hej! Byśmy mogli często, przychodzić do Niego.

 

11. Do spowiedzi świętej, do Komunii świętej.

Hej! Byśmy nie gordzili  JegoŚwiętym Słowem.

 

12. Byśmy wiary świętej, nigdy nie stracili.

Hej! Umocnieni Bogiem  chodzilipo ziemi.

 

13.Jana Pawła drugiego, momy zaPatrona.

Hej! Niech nos swą świętością, ubogaco z nieba.

 

14. Byśmy często za Nim, wołali do Boga.

Hej! Totus Tuus Boże. Totus Tuus Matko.

 

 

TRZYDZIESTY JUŻ ROZ…

II wersja na melodie:„Zabierz mnie sokole” Tekst: O. MieczysławŁacek

 

1.Pielgrzymka, pielgrzymka,/ góralsko pielgrzymka./

Już po roz trzydziesty/ rusyła (Wyruso) z Podhola./

//Piyrwsy roz my pośli,/ kiedy w Polsce był czas /

stanu wojennego (bis)

 

2. Aleś Ty Maryjo,/ tam na Świętym Wzgórzu,/

Na nos se cekała, /wCudownym Obrazie./

By nos błogosławić, /by nos błogosławić/ w roku Sześćsetlecia,/

Twojego pobytu ,/Twojego  pobytu /w Narodzie Kochanym.

 

3. Nie mogliśmy przestać,/ przychodzić do Ciebie./

Bo nom było trzeba,/Bożej łaski z nieba./

//I tak se już zawse, /kozdego se roku,/ przychodzimydo Cie (bis)

 

4. Rusomy spod Babiej, /spod Giewontu turni,/

Z Bachledowskiej góry, /z Gorczańskich se holi./

//W tym roku pod hasłem, /idziemy do Ciebie: /

„W komunii z Bogiem” (bis)

 

5. Chcemy, by górale,/ nie przestali wierzyć,/

W Boga Wszechmocnego,/ w zjednoczeniu z Tobą.

//Umocnij w nos Matko, /wiarę w Twego Syna /

Twego Jedynego (bis)

 

6. Byśmy mogli często, /przychodzić do Niego./

Do spowiedzi świętej, /do Komunii świętej.

//Byśmy nie gordzili, /byśmy nie gordzili, /

Jego Świętym Słowem (bis)

 

7. Byśmy wiary świętej, /nigdy nie stracili./

Umocnieni Bogiem/ chodzili poziemi./

//Jana Pawła świętego,/ momyza Patrona /Ojca Kochanego (bis)

 

8. Niech nos swą świętością,/ ubogaco z nieba./

Byśmy często za Nim, /wołali do Boga./

//Totus Tuus Boże./ Totus Tuus Boze./ Totus Tuus Matko (bis)


 

W KOMUNII Z BOGIEM

(hymn XXX PPG)

 

1. Duj se  holny wietrze, rusoj smrekami

bo Jan Paweł Drugi idzie dziś z nami!

Dyć błogosłwaiony, w rajskiyj świetości8

jesce pod Tatrami chciołby zagościć...

Pan jezus powiedział - idz ze hań w hole

bo dziś na pielgrzymkę idom górole!

 

Ref. Dyscyk leje słonko piece

ale droga sie nie wlece

i serca sie nom radujom

bo komunie z Bogiem cuja.

 

2. Matko Cęstochowska narodu Pani

my grzeszni górole módl się za nami!

Niek nom starcy sił do cynu takiego.

Wypełnic nauki Karola Wojtyły

Królowo Maryjo dejze nom siyły!

 

ref. Dyscyk leje...


 


Odwiedzono: 3185 razy
Opublikowano przez: Administrator
Data publikacji: 30 Marca 2015

Podziel się    

“Stoki na Bachledówce porośnięte lasami, Tu Ksiądz Prymas krzepił zdrowie”...