Pieśni

DZIĘKUJEMY CI BOŻE (tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Matko Bosko Ludźmiersko” „Juz Janicek nie zyjy”)

Dziynkujemy Ci Boze  Za tyn lo nos dar wielki.  Hej – ze Królowo Polski  Hej – Patronkom kościoła (jest) Bachlydówki.  Króluj wśród nos Maryjo.  Niyk Twe Imię łozbrzmiywo  Hej – po gorak, dolinak  Hej – po syćkiych dziedzinach  w całym świeciy.  Kozdy niyk Ci hołd daje  Jak słoneczko kie wstajy  Hej – złociste promieniy  Hej …

DZIĘKUJEMY CI BOŻE (tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Matko Bosko Ludźmiersko” „Juz Janicek nie zyjy”) Read More »

CUDNE MIEJSCE (na mel. „Nuto serdecno – grojzePanu, groj”)

Jest cudne miyjsce w Skalnyj Dziedzinie,  Skąd rzewno nuta ku Niebu płyniy,  Z sumem jedli i smrekow niesie się już od wieków   Nuto serdecno – grojze Panu, groj.  Przez rynce  Matki – Możnyj Królowej  Niyś przed Tron Bozy z ziymskiej doliny  Ludzkie biydy, stropienia, nadzieje  i pragnienia –  Nuto, nucicko – groj to syćko, …

CUDNE MIEJSCE (na mel. „Nuto serdecno – grojzePanu, groj”) Read More »

BĄDŹ POZDROWIONA

Bądź pozdrowiona Polski Królowo, Przez Tobie Ciałem stało się Słowo. Niek Cie wielbi świat cały, Że nos wiedziesz do chwały, Syna swojego, Ostomiłego.  Na Bachledówce, naprociw holi, Twój lud góralski pragnie Cie kfolić. Ty nad każdym człowiekiem Roztocz swojom opiekę, W drodze do nieba, Twyk łask nom trzeba.  Błogoslaw Matko Ojczyźnie naszej, By szła z Jezusem bez przyszłe czasy, Coby  ład w niej panował, Bóg jom od …

BĄDŹ POZDROWIONA Read More »