INTENCJE MSZALNE 26.04 – 02.05 / 2021

Poniedziałek – 26 IV
7:151. O Boże błogosławieństwo w inwentarzu i zachowanie od ognia
2. Za ++ Mariannę i Stanisława Kułach (gr.24)
o. Jerzy
o. Piotr
18:001. O Boże błogosławieństwo i zdrowie w domu i dobytku
2. Za + Marię Łacek – od Władysława Kmin z rodziną
o. Augustyn
o. Jerzy
Wtorek – 27 IV
7:151. Za ++ Mariannę i Stanisława Kułach (gr.25)
2. Za + Marię Łacek – od Władysława Kmin z rodziną
o. Jakub
o. Jerzy
18:001.O dary Ducha Św. dla Pauliny podczas matury i dobre wybory życiowe
2. Dziękczynna za otrzymane łaski w całej rodzinie
3. Za ++ Jana Barnaś i jego rodziców – Jana i Bronisławę
o. Jerzy
o. Jakub
o. Augustyn
Środa – 28 IV
7:151. Za + Marię Łacek – od Joanny i Władysława Skubisz
2. Za ++ Mariannę i Stanisława Kułach (gr.26)
o. Augustyn
o. Jakub
18:001. Dziękczynno-błagalna z rodziny Kordeczków
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
o. Augustyn
o. Jerzy
      Czwartek – 29 IV 
7:151. Za + Marię Łacek – od rodziny Wilkisów
2. Za ++ Mariannę i Stanisława Kułach (gr.27)
o. Jerzy
o. Jakub
18:001. Za ++ Annę i Franciszka Baran
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
o. Jerzy
o. Augustyn
Piątek – 30 IV
7:151. Za + Marię Łacek – od Anny i Stanisława Skubisz z rodziną
2. Za ++ Mariannę i Stanisława Kułach (gr.28)
o. Jakub
o. Jerzy
18:001. O potrzebne łaski dla O. Proboszcza
2. Za + Józefa Skubisz – od Marcina Skubisz z rodziną
3. Za + Jana Harbut
o. Jakub
o. Jerzy
o. Augustyn
 Sobota – 1 V
8:001.Za ++ Mariannę i Stanisława Kułach (gr.29)
2. Za + Marię Łacek – od Bronisławy Pałka z rodziną
o. Jerzy
o. Augustyn
14:30Ślub: Kacper i Aneta Skroboto. Jakub
16:15Za + Janinę Zarycką – od Róży MB Fatimskiejo. Piotr
18:00  1. Za ++ Marię i Stanisława Zaryckich – od Józefy i Józefa Łacniak
2. Za + Antoninę Bukowską w 1. rocz. śmierci
3. Za zmarłych spoczywających na cmentarzu parafialnym
o. Jerzy
o. Jakub
o. Augustyn
V Niedziela Wielkanocna – 2 V
8:001. Za + Rozalię Barnaś (gr.1)
2. Za + Jana Waksmundzkiego
o. Piotr
o. Jakub
9:30Za + Stanisława Brzuchacz – od żonyo. Augustyn
11:001. Za parafian
2. Za + Stanisława Pałkę
o. Jerzy
o. Augustyn
13:00Za + Jacka Kajmowiczo. Jakub
16:001. Za ++ Mariannę i Stanisława Kułach (gr.30)
2. Za + Franciszka Kulę
o. Piotr
o. Jerzy