Witaj Matuchno Cudowna

Witaj Matuchno Cudowna – Hymn do Matki Bożej
Piękne wykonanie Jedla i muzykanci; Krzysiek Czech, Stanisław Galica Kasecka , Robert Czech, Paweł Trebunia Tutka.
W 2019 roku zostałem poproszony o zapis nutowy, tekst i zbadanie pochodzenia pieśni: ,,Witaj Matuchno Cudowna”,  przez O. Paulina dra Ireneusza Wybraniaka do ,,Śpiewnika Maryjnego i Patriotycznego”.
Dużo wskazuje na to że Hymn do Matki Bożej ,,Witaj Matuchno Cudowna” w tej linii melodycznej jest śpiewany tylko na Bachledówce.
Zapisy tej pieśni znajdziemy już w książce Oskara Kolberga ,,Dzieła wszyskie” Kaliskie t. 23 z opisem ,, od Wielunia” (piertwodruk 1890 r), tam jednak linia melodyczna jest inna.
Idąc śladem tej melodii wg góralek z Czerwiennego, od których m.in. znam tę pieśń dotarłem do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tutaj ,, Hymn do Matki Bożej – Witaj Maruchno Cudowna” jest śpiewany podobnie jak w zapisie O. Kolberga. W innych regionach Polski podobnie.
Skąd zatem taka melodia, z takim charakterem i całkiem inna???
Dużo wskazuje na to, że z Czerwiennego, z Bachledówki.
O. dr. Ireneusz Wybraniak ,,Śpiewnik Maryjny i Patriotyczny” , Warszawa 2019 r. str. 71.
,,Witaj Matuchno Cudowna – Hymn do Matki Bożej. Zapis nutowy, opis pieśni i tekst opracowany przez Krzysztof Gocał.
W śpiewniku jest zapisana inna pieśń Maryjna z Podhala p.t.; ,,Matko Bosko Ludźmiersko”. Autorem słów  tej pieśni jest Zofia Truty (Zofia Kazimierz Truty ), autor tekstów Równoj Ku Górze – Oratorium Bachledowiańskie, na melodię A Knapczyka Ducha ,,Juz Janosik nie zyje”.

Krzysztof Gocał