Kalendarium Bachledówki

1933-1935 Na Bachledówce osiedlają się księżna Maria Bułhak-Prińska i Helena Kowieńska

II wojna światowa Helena Kowieńska po śmierci męża wychodzi ponownie za mąż za Władysława Jarząbka, mieszkańca Czerwiennego. Podczas rewizji dokonanej w posesji Państwa Jarząbków na Bachledówce przez Gestapo, w sytuacji zagrożenia życia p. Helena składa ślub oddania majątku jakiemuś zakonowi, jeśli Niemcy nie znajdą ukrytej w jednym z uli przez partyzantów broni i radiostacji. Żandarmi nic nie znajdują.

1946 Pani Helena Jarząbek stawia kapliczkę – wotum z kamienia, za uratowanie życia

19 VI 1955 Po bezskutecznych próbach przekazania majątku księżom michalitom i siostrom sercankom, p. Jarząbkowa podczas pielgrzymki na Jasną Górę, korzystając z pośrednictwa proboszcza zakopiańskiego ks. Władysława Curzydły, uzyskuje zgodę OO. Paulinów na przejęcie przez nich posesji na Bachledówce.

22 VI 1955 Następuje urzędkowe przejęcie willi pani Jarząbkowej na Bachledówce przez wikariusza generalnego Zakonu, O. Kajetana Raczyńskiego. Dzięki jego staraniom willę, nazwaną Tebaida, przebudowano i przystosowano do potrzeb zakonnego ośrodka wypoczynkowego.

30 VI 1955 O. Kajetan Raczyński poświęca kaplicę i odprawia pierwszą Mszę św. na Bachledówce.

10 VII 1955 Powitanie przez mieszkańców Czerwiennego paulinów, którzy przywożą kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W roku 1968 obraz zastąpiono nową kopią, autorstwa Wandy Zagórskiej, poświęconą przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

1956 Dzięki ofiarności górali wybudowano drugą willę jako dom gospodarczy. Górale pomogli w urządzeniu placówki – wykonali stylowe wyposażenie kaplicy i zakrystii.

1957 Po bardzo wielu staraniach u władz administracyjnych oraz kościelnych, paulini uzyskali oficjalne pozwolenie na założenie nowego domu zakonnego na Bachledówce, pełniącego funkcję pustelni i ośrodka rekolekcyjno-wczasowego dla zakonników, duszpasterzy Archidiecezji Krakowskiej praz dla różnych grup młodzieżowych.

1967 – 1973 Przez siedem kolejnych lat stałym gościem Bachledówki był Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński, spędzając tu swój miesięczny urlop letni. Towarzyszyli mu O. Generał Jerzy Tomziński i o. Ferdynand Pasternak. Ksiądz Prymas codziennie o godz. 8/00 odprawiał Mszę św. z homilią, a wieczorem uczestniczył w nabożeństwie o godz. 20.00, po czym prowadził Apel Jasnogórski. Odbywał długie spacery, nawiązywał kontakty z góralami. Często towarzyszył mu jego sekretarz osobisty i kapelan – ks. dr Józef Glemp oraz grupa członkiń Instytutu Ślubów Narodu. Podczas każdego pobytu Prymasa przyjeżdżał na Bachledówkę ks. Kardynał Karol Wojtyła – Arcybiskup Krakowski.

1967 – 1978 Częstym Gościem Bachledówki był Arcybiskup Krakowski ks. Kardynał Karol Wojtyła. Dwukrotnie odbywał tu swoje rekolekcje kapłańskie (1969, 1975). Tu pracował nad redakcją dokumentów synodalnych. Odwiedzał też młodzieżowe grupy oazowe, uczestniczył w spotkaniach przy ognisku. Wizytował rekolekcje, na 2 tygodnie przed historycznym konklawe, w dniu 27 IX 1978, uczestniczył w rekolekcjach kapłańskich archidiecezji krakowskiej.

VIII 1981 Na jubileusz 600-lecia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej wyrusza z Bachledówki pierwsza piesza pielgrzymka do Częstochowy, prowadzona przez O. Stanisława Jarosza i br. diakona Mieczysława Łacka.

1982 – 1983 Miejscowi górale przy wydatnej pomocy finansowej Zakonu wybudowali asfaltową drogę z Czerwiennego na Bachledówkę, nadając jej nazwę Szlaku Prymasa Tysiąclecia. Z okazji jasnogórskiego jubileuszu ufundowano też 2 dzwony: „Maryja” i „Jan Paweł II”, wybudowano dzwonnicę oraz dokonano wielu prac renowacyjnych.

15 I 1984 Kardynał Franciszek Macharski erygował na Bachledówce Ośrodek Duszpasterski p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, zlecając jego organizację O. Leonowi Chałupce.

1984 Mieszkańcy Czerwiennego fundują nowy cmentarz z kaplicą wg projektu Jędrzeja Czarnika, poświęcony dnia 21 XI przez bpa Albina Małysiaka. Biskup poświęcił też przydrożną kaplicę przy Szlaku Prymasa Tysiąclecia.

8 IX 1985 W uroczystość Narodzenia NMP bp Jan Pietraszko poświęcił teren pod budowę kościoła. Przy ołtarzu polowym celebrował Mszę św. i wygłosił okolicznościową homilię.

17 IX 1985 Rozpoczęcie prac przy budowie kościoła. Kierował nimi inż. Józef Marusarz z Zakopanego. Wielki wkład w początkowe prace budowlane, wykonywane systemem gospodarczym, wnieśli bracia klerycy z Krakowa, którzy wraz z parafianami przygotowali fundamenty kościoła. Nad całością czuwał O. Edmund Krynicki. Projekt nowej świątyni przygotował mgr inż. Arch. Czesław Biały z Nowego Sącza.

22 VI 1986 Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski osobiście wizytuje Ośrodek Duszpasterski na Bachledówce.

16 V 1987 Z okazji położenia kamienia węgielnego, pobłogosławionego w Rzymie przez Kama Pawła II, uroczystą Mszę św. na prowizorycznie ustawionym ołtarzu w nowo budowanym kościele odprawił ks. Kardynał Franciszek Macharski.

1987 Pobyt Prymasa Tysiąclecia na Bachledówce upamiętniono specjalnym epitafium.

29 V 1988 Ks. Kardynał Franciszek Macharski specjalnym dekretem powołuje parafię p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Jej pierwszym proboszczem zostaje O. Edmund Krynicki.

21 V 1989 Nagła śmierć O. Edmunda Krynickiego. Drugim proboszczem na Bachledówce zostaje O. Antoni Sąkól, zaś organizację dalszej budowy kościoła powierzono O. Januszowi Kosakowi.

11 XI 1989 Generał Zakonu O. Józef Płatek poświęcił na Jasnej Górze wierną kopię Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, autorstwa Anny Marii Torwir z Torunia, przeznaczoną dla nowo wybudowanego kościoła na Bachledówce.

1990 – 1996 Rozebrani – pochodzącą z 1956 r. willę i na jej miejscu wybudowany został nowy budynek ośrodka rekolekcyjnego.

26 VIII 1991 Po 6 latach budowy, kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej zostaje poświęcony przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.

1989 – 2001 Prace nad wystrojem kościoła. Architekturę wnętrza zaprojektował artysta plastyk Józef Kulon. Prace stolarskie zostały wykonane przez zespoły Bronisława Miętusa z Kościeliska i Jana Skupisza z Ratułowa. Prace rzeźbiarskie wykonali: Janusz Ufir z Nowego Targu, Władysław Trzebunia z Zakopanego i Szczepan Masny z Kościeliska. Rzeźby stacji drogi krzyżowej wykonał Czesław Kałużny, żyrandole, kinkiety i lampy – Władysław Gąsiennica – Makowski. W roku 1999 zamontowano nad drzwiami kościoła kolorową mozaikę Matki Bożej Częstochowskiej. Po obu stronach wejścia postawiono na kamiennych postumentach popiersia ks. Kardynała Stefana wyszyńskiego oraz Papieża Jana Pawła II.

27 VIII 2000 Konsekracji kościoła dokonuje ks. Kardynał Franciszek Macharski.